Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 08 augusti 2021

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy har skapats med hjälp av sekretesspolicygeneratorn.

Tolkning och definitioner 

Tolkning

De ord vars initialbokstav är versaler har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

För denna sekretesspolicy:

 • Konto betyder ett unikt konto som skapats för att du ska få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.
 • Företaget (kallat antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vårt" i detta avtal) hänvisar till S.O.S.
 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobilenhet eller någon annan enhet av en webbplats, som innehåller information om din surfhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.
 • Land avser: Sverige
 • Med enhet menas alla enheter som kan komma åt tjänsten, till exempel en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.
 • Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar individ. Tjänst avser webbplatsen.
 • Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på företagets vägnar. Det avser tredjepartsföretag eller individer som är anställda av företaget för att underlätta tjänsten, tillhandahålla tjänsten på företagets vägnar, att utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används.
 • Användningsdata avser data som samlas in automatiskt, antingen genererade genom användning av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten av ett sidbesök).
 • Webbplatsen hänvisar till S.O.S, tillgänglig från www.S.O.S.se
 • Du avser individen som använder eller använder tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på vars vägnar den personen använder eller använder tjänsten, i förekommande fall.

 

Insamling och användning av dina personuppgifter

Typer av insamlade data

När vi använder vår tjänst kan vi be dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsat till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, stat, provins, postnummer, stad
 • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

Användningsdata kan innehålla information som din enhets internetprotokolladress (t.ex. IP -adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor, unik enhet identifierare och annan diagnostisk data.

När du får tillgång till tjänsten via eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP -adress, din mobil operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du använder tjänsten via eller via en mobil enhet.

Spårningsteknik och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningsteknik som används är fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst. Tekniken vi använder kan inkludera:

 • Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kan du kanske inte använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den kommer att neka cookies kan vår tjänst använda cookies.
 • Flash -cookie. Vissa funktioner i vår tjänst kan använda lokala lagrade objekt (eller Flash -cookie) för att samla in och lagra information om dina preferenser eller din aktivitet på vår tjänst. Flash -cookies hanteras inte av samma webbläsarinställningar som de som används för webbläsarcookies. För mer information om hur du kan ta bort Flash -cookies, läs "Var kan jag ändra inställningarna för att inaktivera eller ta bort lokala delade objekt?" tillgänglig på https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_

 • Webbsignaler. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webb-beacons (även kallade tydliga gif-filer, pixeltaggar och en-pixel-gifs) som tillåter företaget att räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnade ett e -postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel att registrera populariteten för ett visst avsnitt och verifiera system- och serverintegritet).

Cookies kan vara "Persistent" eller "Session" Cookies. Ihållande cookiesfinns kvar på din dator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare. Du kan lära dig mer om cookies här: Allt om cookies av TermsFeed.

 

 

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 

 • Att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.
 • Att hantera ditt konto: att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig åtkomst till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

 • För utförande av ett kontrakt: utveckling, efterlevnad och åtagande av köpekontraktet för de produkter, artiklar eller tjänster du har köpt eller av något annat kontrakt med oss ​​genom tjänsten.

 • Att kontakta dig: Att kontakta dig via e -post, telefonsamtal, SMS eller andra motsvarande former av elektronisk kommunikation, till exempel en mobilapps push -meddelanden om uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktioner, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.

 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om du inte har valt att inte ta emot sådan information.

 • Att hantera dina förfrågningar: Att delta och hantera dina förfrågningar till oss.

 • För företagsöverföringar: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla av våra tillgångar, antingen som en fortsatt verksamhet eller som en del av konkurs, likvidation, eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänstanvändare är bland de tillgångar som överförs.

 • För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, till exempel dataanalys, identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten av våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din erfarenhet.

Vi kan komma att dela din personliga information i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst för att kontakta dig.
 • För affärsöverföringar: Vi kan dela eller överföra dina personuppgifter i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.

 • Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i så fall kommer vi att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna sekretesspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture -partner eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.

 • Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

 • Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i de offentliga områdena med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför.

 • Med ditt samtycke: Vi kan avslöja dina personuppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata sparas i allmänhet under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionen i vår tjänst, eller om vi är lagligt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets verksamhetskontor och på andra platser där parterna som är involverade i behandlingen finns. Det betyder att denna information kan överföras till - och underhållas på - datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar ditt godkännande av den överföringen.

Företaget kommer att vidta alla åtgärder som är rimligen nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller inklusive säkerheten för Dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktion

Om företaget är involverat i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och omfattas av en annan sekretesspolicy.

 Rättsväsende

Under vissa omständigheter kan företaget bli skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Andra Lagkrav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro och tror att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

 • Följ en juridisk skyldighet

 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom

 • Förhindra eller undersök eventuella fel i samband med tjänsten

 • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten

 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet eller elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrars samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen från våra servrar.

Om vi ​​behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för behandling av din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar dig starkt att granska sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår sekretesspolicy då och då. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att lägga upp den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e -post och/eller ett framstående meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar datumet "Senast uppdaterat" högst upp i denna sekretesspolicy. Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy regelbundet för eventuella ändringar.

Ändringar av denna sekretesspolicy gäller när de publiceras på denna sida.

Kontakta Oss

Du kan kontakta oss genom att trycka på "Kontakta Oss" i vår meny.